Home / Östergötland biobank

Biobank

Östergötland biobank

Acronym:
Östergötland biobank
Juridical person:
Region Östergötland
Biobank registration number at IVO:
1

Collections

Cellbiologiska förändringar vid myalgisk encefalomyelit (ME) - även kallat kroniskt trötthetssyndrom- fokus på post-SARS-CoV-2-virus fatigue syndrom.
Description: Plasma, saliv och PBMC=perifera blod monocytära celler, där varje deltagare (ME/CFS patienter, friska kontroller och long-covid patienter) lämnar prov 4 gånger under ett år.
Details list
Size: 100 - 1000
Materials: PBMC Plasma Saliva
Collection type: Research sample collection

Patologen
Description: Healthcare sample collections are primarily intended for healthcare, diagnostics and treatment, but can also be made available for research when there is a Swedish ethical approval and the patient has given their consent.
Details list
Size: 10 - 100
Materials: Tissue (paraffin preserved)
Collection type: Healthcare sample collection
Contact information
gunilla.bergstrom@regionostergotland.se
Part of: